Value Added Logistics

Onder Value Added Logistics verstaan wij aanvullende diensten die aan een  product worden toegevoegd gedurende het logistieke proces. Voorbeelden hiervan zijn; labelen, prijzen, sorteren, verpakken, ompakken en sealen.