Crossdock

De ene dag de goederen binnen, de zelfde dag op transport naar de klant. Het team van Merpo lost de binnenkomende goederen, daarna worden de goederen naar de cross dock ruimte gereden. Daar wordt de levering gesorteerd, opgebouwd op locatienummers en gepickt. Vervolgens worden de goederen klaar gemaakt voor verzending en gaat de levering die zelfde dag of maximaal 24 uur later op transport naar de klant. Zodoende kunnen de inkomende goederen binnen 24 uur bij de klant zijn.